SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia dla każdej z części obejmuje:
– dostawę
– montaż
– uruchomienie
– szkolenie personelu zamawiającego.

Część I:
1. Urządzenie wyrównujące (szlifujące) krawędzie formatek szklanych:
– obrotowa tarcza szlifująca

2. Laminacja formatek szklanych:
– max rozmiar szkła laminowanego ≥ (3300 x 6000 mm)
– minimalny rozmiar szkła laminowanego ≤ (400 x 700 mm)
– minimalna grubość pojedynczego szkła do laminowania: 2,85 mm
– maksymalna grubość pojedynczego szkła do laminowania: 19 mm
– grubość maksymalna szkła laminowanego ≥100 mm
– rodzaj obsługiwanej folii: EVA, PVB, Sentry Glass
– grubość obsługiwanej folii od 0,38 mm do 3,04 mm
– urządzenie przystosowane do obsługi szkła float oraz selektywnego, miękko i twardo powłokowego o emisyjności powłoki od e=0,01
– automatyczne rozwijanie i obcinanie folii
– automatyczne zwijanie folii separującej
– magazyn minimum 10 rolek z automatycznym rozwijaniem
– pełna kontrola nad przebiegiem całego procesu laminowania
– stół wyładowczy z funkcją podnoszenia szkła do pozycji pionowej
– komora grzewcza wyposażona w system konwekcji

Część II:
Urządzenie do stabilizacji temperatury i wilgotności powietrza podczas procesu prelaminacji:
– Wymagana temperatura powietrza podczas procesu : ≤ (15 – 17°C)
– Wymagana wilgotność powietrza podczas procesu : ≤ (20 – 22 %)

Część III:
Urządzenie do sprężonego powietrza ze zbiornikiem:
– wydajność ≥ 10 m3/min przy ciśnieniu 13 bar
– maksymalne ciśnie robocze ≥ 13 Bar
– zakres ciśnień roboczych od 5 do 13 Bar
– separator cyklonowy z automatycznym spustem kondensatu
– Filtr powietrza wstępny o wydajności ≥ 13 m3/ min
– usuwanie cząstek stałych do 1 mikrona
– zawartość oleju nie większa niż 0,5 mg/m3
– automatyczny zawór spustu kondensatu
– osuszacz ziębniczy o wydajności ≥ 12 m3/min przy temperaturze sprężonego powietrza + 35 ˚C
– temperatura punktu rosy + 3 ˚C
– filtr dokładny o wydajności ≥ 13 m3 / min
– usuwanie cząstek stałych do 0,01 mikrona
– maksymalna zawartość oleju nie większa niż 0,01 mg/m3
– separator wody i oleju z kondensatu
– wymiennik ciepła woda / olej
– kompletny zbiornik sprężonego powietrza o pojemności ≥ 10 m3 i max. ciśnienie robocze ≥ 14 bar, malowany wewnątrz farbą antykorozyjną, z zewnątrz malowany proszkowo, wyposażony w manometr, kurek manometryczny, zawór bezpieczeństwa, automatyczny zawór spustu kondensatu, dokumentacja UDT

Część IV:
Urządzenie do hartowania i wzmacniania termicznego zgodnie z normami EN 12150 – 1, EN 1863:
– maksymalny wymiar szkła ≥ (3300 x 6000 mm)
– pełna konwekcja wewnątrz komory grzewczej
– minimalny rozmiar szkła ≤ (150 x 350 mm)
– minimalna grubość pojedynczego szkła – 3,80 mm
– maksymalna grubość pojedynczego szkła – 19 mm
– szkło wzmocnione termicznie w zakresie grubości od 3,80 do 10 mm
– skaner podczerwieni do kontroli temperatury na powierzchni szkła z archiwizacją wyników
– system bezpieczeństwa awaryjnego wyprowadzenia szkła z pieca podczas zaniku prądu
– urządzenie przystosowane do obróbki szkła float oraz selektywnego, miękko i twardo powłokowego o emisyjności powłoki e=0,01
– stół wyładowczy z funkcją podnoszenia szkła do pozycji pionowej

Formularz ofertowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia