Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:

42641400-5 Obrabiarki do obróbki szkła

PRZEDMIOT zamówienia stanowi LINIA DO MALOWANIA SZKŁA i obejmuje:
– dostawę
– montaż
– uruchomienie
– szkolenie personelu zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia:

– maksymalny rozmiar obrabianego szkła ≥ (3210 x 6000 mm)
– minimalny rozmiar obrabianego szkła ≤ (400 x 300 mm)
– maksymalna grubość obrabianego szkła ≥ 12 mm
– minimalna grubość obrabianego szkła ≤ 4 mm
– maksymalna grubość nakładanej farby ≥ 220 µ
– minimalna grubość nakładanej farby ≤ 70 µ
– automatyczna rolka do nakładania farby po obwodzie formatki szklanej, pracująca w 3 osiach: x, y, z o szerokości od 500 do 700 mm
– minimalna szerokość nakładanej farby przy jednorazowym przejeździe automatycznej rolki ≤ 10 mm
– maksymalna szerokość nakładanej farby przy jednorazowym przejeździe automatycznej rolki ≥ 600 mm
– prędkość nakładania farby automatycznej rolki od 4 do 6 m/min.
– walec do malowania cało powierzchniowego szkła o szerokości ≥ 3210 mm
– laser do usuwania twardych i miękkich powłok z powierzchni szkła
– tunel suszący z promiennikami podczerwieni pracujący w temperaturze do 180 ˚C
– płynna regulacja prędkości tunelu suszącego w zakresie od 0,5 do 3,0 m/min.
– rolki transportowe powleczone kevlarem

Dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim.

Załącznik Nr 1 do Zapytania nr 1 2019

Załącznik Nr 2 do Zapytania nr 1 2019

Zapytanie ofertowe nr 1 2019