SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia dla każdej z części obejmuje:
– dostawę w formule ex-works (koszt transportu pokrywa Zamawiający)
– montaż
– uruchomienie
– szkolenie personelu zamawiającego.

Część I – Linia do produkcji szyb zespolonych:

A) urządzenie do mycia, montażu, zespalania, gazowania, prasowania i uszczelniania końcowego szyb zespolonych:
– obsługa szyb o kształtach nietypowych (skosy),
– minimalna grubość obrabianego szkła pojedynczego ≤ 3 mm,
– maksymalna grubość obrabianego szkła pojedynczego ≥ 45 mm,
– minimalna grubość szyby zespolonej ≤ 12 mm,
– maksymalna grubość szyby zespolonej ≥ 100 mm,
– wymiary minimalne szyby zespolonej ≤ 190 mm x 350 mm,
– wymiary maksymalne szyby zespolonej ≥ 3210 mm x 6000 mm,
– maksymalny ciężar 1mb szyby zespolonej ≥ 350 kg,
– bezdotykowy pionowy system transportu szkła na linii zapobiegający zabrudzeniom i uszkodzeniom mechanicznym na całej powierzchni szkła poza pasem brzeżnym,
– myjka do szkła min. 8 szczotek do miękkich powłok z funkcją oczyszczania wody,
– prasa z możliwością gazowania i obsługą szyb od jednego do czterech stepów w szybach jedno- i dwukomorowych,
– automat uszczelniający z funkcją kształtów oraz obsługą szyb od jednego do czterech stepów w szybach jedno-i dwukomorowych przystosowany do dwóch różnych mas uszczelniających,
– automatyczny aplikator do nakładania korków dystansowych ≥ 4 poziomów aplikacji,
– wydajność jednostkowa produkcji na jedną godzinę pracy linii dla szyb zespolonych o wymiarach 1000 mm x 1000 mm i budowie:
– 4/16Argon/4 ≥ 100 szt.
– 4/16Argon/4/16Argon/4 ≥ 70 szt.

B) urządzenie do aplikacji ramek dystansowych:
– automatyczny aplikator do nakładania ramek dystansowych,
– minimalny wymiar ramek dystansowych ≤ 280 mm x 350 mm,
– maksymalny wymiar ramek dystansowych ≥ 2300 mm x 2500 mm,
– zakres obsługiwanych szerokości ramek dystansowych od ≤ 6 mm do ≥ 24 mm;

C) urządzenie do zasypywania ramki dystansowej:
– automatyczny i ręczny aplikator sita molekularnego,
– minimalny wymiar ramek dystansowych ≤ 280 mm x 350 mm,
– maksymalny wymiar ramek dystansowych ≥ 2300 mm x 2500 mm,
– zakres obsługiwanych szerokości ramek dystansowych od ≤ 6 mm do ≥ 24 mm;

D) urządzenie oklejające ramkę dystansową uszczelnieniem pierwotnym (klejem):
– automatyczny i ręczny aplikator butylu,
– minimalny wymiar ramek dystansowych ≤ 280 mm x 350 mm,
– maksymalny wymiar ramek dystansowych ≥ 2300 mm x 2500 mm,
– zakres obsługiwanych szerokości ramek dystansowych od ≤ 6 mm do ≥ 24 mm;

E) urządzenie do sprawdzania jakości szkła na linii produkcyjnej:
– minimalna grubość obrabianego szkła pojedynczego ≤ 3 mm,
– maksymalna grubość obrabianego szkła pojedynczego ≥ 45 mm,
– lampy doświetlające.

F) moduł szlifujący krawędzie szkła ze stacją myjącą:
– minimalna grubość obrabianego szkła pojedynczego ≤ 3 mm,
– maksymalna grubość obrabianego szkła pojedynczego ≥ 15 mm
– wymiary minimalne szyb ≤ 190 mm x 350 mm,
– wymiary maksymalne szyb ≥ 3210 mm x 6000 mm,
– szlifowanie szkła za pomocą garnkowych tarcz diamentowych,
– obróbka szkła z miękkimi powłokami.

Część II – Urządzenie do kształtowania ramek dystansowych do szyb zespolonych:

– zakres obsługiwanych szerokości ramek dystansowych od ≤ 6 mm do ≥ 24 mm,
– obsługa wszystkich typów ramek (aluminium, stal, plastik).

Część III – Urządzenie do zdejmowania gotowych szyb z linii produkcyjnej za pomocą ssawek podciśnieniowych.

– minimalny udźwig urządzenia ≥ 200 kg

Formularz ofertowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie