TEST HST

Test HST (Heat Soak Test) to proces wygrzewania szkła, mający na celu wyeksponowanie inkluzji siarczku niklu w szkle wcześniej zahartowanym zanim zostanie oddane do użytkowania. Obecność siarczku niklu może powodować samoistne pękanie szkła hartowanego. Mimo, iż występowanie tego typu niedoskonałości szkła jest niezwykle rzadkie, to przeprowadzenie testu HST pozwala na niemalże całkowite wyeliminowanie możliwości samoistnego pęknięcia. Proces ten polega na umieszczeniu szkła w specjalnej komorze i podnoszeniu temperatury do około 290ºC co przyspiesza ekspansję siarczku niklu. Jeżeli w szkle występują inkluzje siarczku niklu to pęknie ono w procesie wygrzewania, dzięki czemu eliminujemy możliwość pęknięcie szkła w czasie użytkowania