HARTOWANIE

Hartowanie to obróbka szkła polegająca na nagrzaniu do temperatury odprężania (620-680 °C zależnie od składu chemicznego), następnie gwałtownym ochłodzeniu sprężonym powietrzem.

W wyniku hartowania, powstają w warstwach powierzchniowych naprężenia ściskające, które powodują zwiększenie wytrzymałości mechanicznej szkła. Szkło hartowane jest około cztery razy bardziej wytrzymałe, niż szkło tej samej grubości nie poddane obróbce termicznej. W przypadku rozbicia, szkło hartowane rozpada się na drobne kawałki o nieostrych krawędziach, więc ryzyko zranienia jest względnie małe. Ze względu na swoją wytrzymałość, szkło hartowane kwalifikuje się do zastosowań wymagających „szkła bezpiecznego” i ma szerokie zastosowanie w nowoczesnej architekturze.

Szkło hartowane nie może być poddane żadnej obróbce mechanicznej, stąd należy pamiętać, że wszelkie obróbki (cięcie, szlifowanie, wiercenie otworów, piaskowanie) powinno zostać wykonane przed procesem hartowania.