POLITYKA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Od początku istnienia firmy, tj. od roku 2001, kluczowym profilem działalności firmy jest produkcja szyb zespolonych z zastosowaniem szerokiej gamy szkieł funkcyjnych. Kompleksowa obróbka oferowanego przez nas szkła budowlanego, oprócz szyb zespolonych obejmuje również wielkogabarytowe szkło fasadowe, hartowane z testem HST, laminowane oraz emaliowane. Dynamiczny rozwój, stały wzrost jakości oraz rozszerzanie oferty produktowej naszej firmy, możliwe jest dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego parku maszynowego, stałej kontroli jakości oraz starannego doboru dostawców.
Ambicją naszej firmy jest realizacja usług i obsługa klienta zgodnie z jego oczekiwaniami, przy wykorzystaniu najlepszych praktyk i kompetencji zawodowych, z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawnych i innych zobowiązań.
Nadrzędnym celem jest dla nas stałe podnoszenie zadowolenia i zaufania klientów, tworzenie najwyższej jakości produktów i usług oraz dbanie o rozwój firmy i wzrost satysfakcji pracowników.

CELE NINIEJSZEJ POLITYKI REALIZOWANE SĄ DZIĘKI PRZYJĘTYM ZASADOM:

  • ustalamy wymagania klientów, udzielamy pomocy w doborze optymalnych dla nich rozwiązań oraz rzetelnie i kompleksowo realizujemy zlecone prace,
  • angażujemy pracowników w wytwarzanie wyrobu i świadczenie usług spełniających wymagania klienta,
  • rozszerzamy asortyment proponowanych wyrobów i usług, wdrażamy nowe technologie oraz modernizujemy park maszynowy i infrastrukturę,
  • współpracujemy ze sprawdzonymi i wiarygodnymi dostawcami budując z nimi partnerskie relacje,
  • kształtujemy wśród personelu świadomość odpowiedzialności za wyroby i usługi oraz doskonalimy umiejętności pracowników poprzez podnoszenie ich kwalifikacji i zapewnienie dobrych warunków pracy
  • zapewniamy zasoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
  • stale doskonalimy skuteczność systemu zarządzania jakością i działania firmy.

Najwyższe Kierownictwo firmy Uniglass Polska Sp. z o.o. zapewnia, ze polityka jakości jest zrozumiała i wdrożona. Założenia Polityki stanowią zobowiązanie wobec naszych klientów i są znane i respektowane przez wszystkich pracowników Uniglass Polska Sp. z o.o..

Łomża, 04 lipca 2017 r.

Prezes Zarządu
Radosław Florczyk

Polityka Zarządzania Jakością