Ocena jakości szyb bezpiecznych hartowanych emaliowanych

Ocena jakości szkła hartowanego odbywa się wg normy PN EN 12150

 1. Technologia nanoszenia emalii.
 2. Firma UNIGLASS Polska do nanoszenia emalii na szkło stosuje walec. Technologia ta polega na pokryciu powierzchni szkła farbą ceramiczną za pomocą gumowego walca, który na swoim obwodzie posiada nacięte rowki. Technologia ta pozwala na równomierne nałożenie farby ceramicznej na całą powierzchnię szkła. W wyniku tego procesu po stronie naniesionej farby powstaje delikatna rowkowa struktura. W warunkach normalnego oświetlenia rowki są widoczne jedynie od strony malowanej, natomiast od strony szkła są praktycznie niewidoczne. Szkło emaliowane za pomocą walca nie nadaje się do zastosowania tam gdzie występuje światło przechodzące, gdyż pojawia się efekt „rozgwieżdżonego nieba”. Pozostałością procesu jest delikatne pokrycie wszystkich krawędzi szkła emalią. Nie są to wady lecz cechy technologiczne.

 3. Zastosowanie emalii.
 4. Emalia nanoszona metodą walca jest przeznaczona do stosowania na pasy nieprzezierne oglądane od strony szkła z niewidocznymi krawędziami.
  W przypadku innego zastosowania emalii, konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie zakresu wymagań tj:

   • czy szyba będzie przeznaczona do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych?
   • w jaki sposób szyba będzie oglądana, czy będzie to np. ścianka działowa widziana z dwóch stron?
   • czy występuje bezpośrednie podświetlenie szyby?
   • czy krawędzie szkła będą widoczne po montażu?
 5. Ocena jakości szkła emaliowanego.

Ocenę jakości wykonania emalii na szkle wykonuje się z odległości minimum 3 m patrząc prostopadle na powierzchnię emaliowaną lub max pod kątem 30o. Badanie przeprowadza się przy rozproszonym świetle (np. przy zachmurzonym niebie) bez bezpośredniego nasłonecznienia lub sztucznego oświetlenia. Jakość emalii określa się zawsze od strony nieemaliowanej, pod warunkiem braku dodatkowych uzgodnień z klientem. Wszystko czego nie widać z tej odległości, nie jest traktowane jako wada.
Tabela 1 wartości tolerancji dla szyb pokrytych emalią w całości lub częściowo.

Rodzaj wady Strefa główna Strefa brzegowa*
Wady punktoweIlość max 3 szt ale nie większe niż 25mm2 suma wszystkich wad punktowych może wynosić max. 25mm2Szerokość: max 3mm, sporadycznie 5mm; długość: bez ograniczeń
Rysy włosoweDopuszczalne do 10mm długościDopuszczalne bez ograniczeń
Pozostałości farby na krawędziachNie dotyczyDopuszczalne w przypadku szyb z zatępianą krawędzią. Niedopuszczalne w przypadku szyb z krawędzią polerowaną.
Tolerancja pokrycia częściowego emalią±2 mm±2 mm

*Strefa brzegowa to pas o szerokości 15mm wzdłuż obwodu szyby pokrytej emalią mierzony od krawędzi.

Do jakościowej oceny szkła emaliowanego przyjmuje się takie same założenia jak dla szkła hartowanego wg PN EN 12150 oraz PN EN 1863 dla szyb termicznie wzmacnianych