Ocena jakości szkła hartowanego

Ocena jakości szkła hartowanego odbywa się wg normy PN EN 12150

Tolerancje szerokości i wysokości dla szyb hartowanych płaskich.

Wymiar nominalny boku B lub H (mm)Tolerancja (mm)
Nominalna grubość szkła d<=12mmNominalna grubość szkła d> 12mm
<=2000±2,5 (hartowanego poziomo±3,0

(hartowanego pionowo)niedopuszczalne
±3,0
2000< B lub H <=3000±3,0±4,0
>30001±4,01±4,0

Grubości nominalne i tolerancje grubości dla szyb hartowanych.

Grubość nominalna dTolerancje grubości odpowiednich typów szkła
Płaskie ciągnioneWzorzysteFloat
3±0,2±0,5±0,2
4±0,2±0,5±0,2
5±0,3±0,5±0,2
6±0,3±0,5±0,2
8±0,4±0,8±0,3
10±0,5±1,0±0,3
12±0,6Nie produkuje się±0,3
15Nie produkuje sięNie produkuje się±0,5
19Nie produkuje sięNie produkuje się±1,0
20Nie produkuje sięNie produkuje się±1,0

Maksymalne wartości całkowitej i lokalnej wypukłości.

Proces hartowania Rodzaj szkła Maksymalne wartości
Całkowita wypukłość mm/mm Lokalna wypukłość mm/300mm
Poziome Float wg 572-2 0,003 0,5
Inne 0,004 0,5
PionoweWszystkie0,0051,0