LIMITY WYMIARIWE DLA SZYB ZESPOLONYCH

Tabela 1 Maksymalna wielkość tafli, a grubość szyb w zestawach szyb jednokomorowych.

Grubość szkła [mm]Max powierzchnia [mm]Maksymalna długość boku [mm]Maksymalny stosunek boków [mm]Odstęp pomiędzy szybami [mm]
31,515001 : 610 - 16
42,0020001 : 66
2,5250010
3,50250012 – 16
52,5025001 : 86
3,50300010
5,00330012 - 16
63,0030001 : 86
4,50300010
7,00350012 - 16
84,0030001 : 86
6,00300010
8,75350012
10,00500016
1013,5050001 : 816

Uwaga:
 • dopuszczalne wielkości szyb nie uwzględniają szczegółowych wymagań klienta dotyczących bezpieczeństwa i obciążeń wiatrem;
 • podane dane nie dotyczą szklenia narożników budynków
 • przy stosowaniu w szybie zespolonej szkieł o różnych grubościach, maksymalną powierzchnię określa się w odniesieniu do cieńszej szyby;
 • do wyznaczenia maksymalnych wymiarów szkieł klejonych należy przyjmować: ich grubość pomnożyć przez współczynnik 0,63; oznacza to, że szkło typu 33.1 jest równoważne 4,0 mm float, 44.1 – 44.4 odpowiada szkłu 6,00 mm float;
 • powyższe limity nie dotyczą szkieł hartowanych;
 • w przypadku grubszych szkieł, limity wymiarowe związane są z możliwościami technicznymi linii do zespalania;
 • przypadki wykonywania szyb zespolonych o parametrach przekraczających limity podane w powyższej tabeli powinny być szczegółowo konsultowane z doradcami technicznymi, a produkcja takich szyb powinna być wykonywana pod osobistym nadzorem Kontrolera Jakości.

Tabela 2 Maksymalna wielkość tafli, a grubość szyb w zestawach dwukomorowych szyb zespolonych

Grubość szkła [mm]Max powierzchnia [mm]Maksymalna długość boku [mm]Opis zestawu [mm]Maksymalny stosunek boków [mm]Odstęp pomiędzy szybami [mm]
31,515003/10/3/10/31 : 610
3/12/3/12/312
3/16/3/16/316
42,020004/6/4/6/41 : 66
2,5025004/10/4/10/410
3,3525004/12/4/12/412
3,3525004/16/4/16/416
52,525005/6/5/6/51 : 86
3,5030005/10/5/10/510
5,0033005/12/5/12/512
5,0033005/16/5/16/516
63,0030006/6/6/6/61 : 86
4,5030006/10/6/10/610
7,0035006/12/6/12/612
7,0035006/16/6/16/616

Wskazówki:

Wady jakości o wielkości < 0,5 mm nie są uwzględniane. Pola powierzchni występowania wad punktowych nie mogą być większe niż 3 mm.

Szkło zespolone:

 • W przypadku szyb zespolonych podane wartości dopuszczalne podwyższa się o 50% dla każdej szyby.
 • Żywicowane szkło float może charakteryzować się uwarunkowaną procesem produkcji falistością powierzchni.

Pojedyncze szkło bezpieczne:

 • Miejscowe pofalowanie powierzchni szkła nie może przekraczać 0,3 mm w odniesieniu do długości 300 mm.
 • W przypadku jednoszybowego szkła bezpiecznego ze szkła typu float o grubości nominalnej od 6 mm do 15 mm jego wybrzuszenie w odniesieniu do długości brzegu szkła nie może być większe niż 3 mm na 1000 mm długości brzegu.

F = strefa brzegu – niewidoczna szerokość 20 mm (bez ograniczeń za wyjątkiem mechanicznych uszkodzeń brzegów)
R = strefa brzegowa – powierzchnia 10% widocznej części szyby (mniej surowa ocena)
H = strefa główna (surowa ocena)