Jeśli szukasz stałej pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie to dobrze trafiłeś. Szukamy osób zmotywowanych, chętnych do podejmowania nowych wyzwań, otwartych na zdobywanie wiedzy i nowych doświadczeń.

Proces rekrutacji w Uniglass Polska Sp. z o.o. odbywa się w dwóch etapach.

I ETAP – ZGŁOSZENIE

W I etapie rekrutacji prosimy o przesłanie CV na adres e-mail kadry@uniglasspolska.pl, pocztą na adres siedziby firmy ul, Mała Kraska 11A 18-400 ŁOMŻA  lub złożenie osobiście w naszym biurze.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie procesu rekrutacji.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 19.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr. 133, poz. 883)”.

II ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Po wstępnej, pozytywnej ocenie złożonych dokumentów telefonicznie kontaktujemy się z kandydatem, zapraszając na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o przygotowanie na rozmowę kwalifikacyjną kopii świadectw, zaświadczeń, dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających Państwa kwalifikacje i uprawnienia.

O wynikach rekrutacji informujemy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.