Jeśli szukasz stałej pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie to dobrze trafiłeś. Szukamy osób zmotywowanych, chętnych do podejmowania nowych wyzwań, otwartych na zdobywanie wiedzy i nowych doświadczeń.

Proces rekrutacji w Uniglass Polska Sp. z o.o. odbywa się w dwóch etapach.

I ETAP – ZGŁOSZENIE

W I etapie rekrutacji prosimy o przesłanie CV na adres e-mail kadry@uniglasspolska.pl, pocztą na adres siedziby firmy ul, Mała Kraska 11A 18-400 ŁOMŻA  lub złożenie osobiście w naszym biurze.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie procesu rekrutacji.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”.

II ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Po wstępnej, pozytywnej ocenie złożonych dokumentów telefonicznie kontaktujemy się z kandydatem, zapraszając na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o przygotowanie na rozmowę kwalifikacyjną kopii świadectw, zaświadczeń, dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających Państwa kwalifikacje i uprawnienia.

O wynikach rekrutacji informujemy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.