Jakość szkła powlekanego

Wady szkła powlekanego określa Europejska norma PN EN 1096-1.
Podczas badania odbicia szyby, powierzchnię przeszkloną należy obserwować od zewnątrz. Transmisję światła sprawdza się patrząc z wnętrza na zewnątrz. Określenie wad (zadrapanie, wada punktowa, niejednorodność itp.) wymaga zachowania co najmniej 3 metrowej odległości od szyby powlekanej. Badanie należy przeprowadzić w świetle dziennym, przy równomiernym zachmurzeniu, gdzie promienie słoneczne nie padają bezpośrednio na szyby.

  1. Plamy i wady jednorodności
  2. Wady te są dopuszczalne, jeżeli bezstronny obserwator nie zauważa różnic, zakłócających widzenie, w powłoce tafli lub między powłokami sąsiednich tafli.

  3. Wady punktowe
  4. Wady punktowe o rozmiarach przekraczających 3 mm są niedopuszczalne. Pojedyncze wady punktowe o wielkości od 2 do 3 mm są dopuszczalne, jeżeli ich ilość nie przekracza jednej na metr kwadratowy. Nagromadzenie drobnych wad tego typu jest dopuszczalne wyłącznie w miejscach poza polem widzenia.

  5. Wady liniowe
  6. Rysy o długości przekraczającej 75 mm są niedopuszczalne, w środkowej części tafli. Przy krawędziach (10 % długości lub szerokości) dopuszczalne są dłuższe rysy, jeżeli znajdują się w odległości od siebie większej niż 50 mm. Rysy mniejsze niż 75 mm są dopuszczalne, jeżeli ich skupienie w jednym miejscu nie jest zauważalne przez bezstronnego obserwatora.