Zapytanie ofertowe – USŁUGI DORADCZE W OBSZARZE MAPOWANIA PROCESÓW

Zapytanie ofertowe – USŁUGI DORADCZE W OBSZARZE MAPOWANIA PROCESÓW

W związku z realizowanym przez firmę projektem pt: „Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Uniglass Polska Sp. z o.o.” w ramach Działania 1.4 Wzór na Konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...
Zapytanie ofertowe – USŁUGI DORADCZE W OBSZARZE MAPOWANIA PROCESÓW

Zapytanie ofertowe – USŁUGI DORADCZE W OBSZARZE MARKETINGU

W związku z realizowanym przez firmę projektem pt: „Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Uniglass Polska Sp. z o.o.” w ramach Działania 1.4 Wzór na Konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...
Zapytanie ofertowe – USŁUGI DORADCZE W OBSZARZE MAPOWANIA PROCESÓW

Zapytanie ofertowe – LINIA DO MALOWANIA SZKŁA

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:42641400-5 Obrabiarki do obróbki szkłaPRZEDMIOT zamówienia stanowi LINIA DO MALOWANIA SZKŁA i obejmuje:- dostawę- montaż- uruchomienie- szkolenie personelu zamawiającego.Opis przedmiotu zamówienia:- maksymalny rozmiar obrabianego...
Zapytanie ofertowe – USŁUGI DORADCZE W OBSZARZE MAPOWANIA PROCESÓW

Zapytanie ofertowe – Linia do produkcji ramki dystansowej:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAPrzedmiot zamówienia obejmuje:- dostawę- montaż- uruchomienie- szkolenie personelu zamawiającego.Opis przedmiotu zamówienia:I. Linia do produkcji ramki dystansowej:A) URZĄDZENIE DO PODAWANIA SUROWCA- obsługa surowca w postaci...