Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Uniglass Polska Sp. z o.o.

Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Uniglass Polska Sp. z o.o.

Numer umowy: POPW.01.04.00-20-0016/18-00Tytuł projektu: „Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Uniglass Polska Sp. z o.o.”realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska WschodniaDziałania 1.4 Wzór na...
Zapytanie ofertowe – Linia do produkcji ramki dystansowej:

Zapytanie ofertowe – Linia do produkcji ramki dystansowej:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAPrzedmiot zamówienia obejmuje:- dostawę- montaż- uruchomienie- szkolenie personelu zamawiającego.Opis przedmiotu zamówienia:I. Linia do produkcji ramki dystansowej:A) URZĄDZENIE DO PODAWANIA SUROWCA- obsługa surowca w postaci...
Wzornictwo jako podstawa rozwoju firmy Uniglass Polska Sp. z o.o.

Wzornictwo jako podstawa rozwoju firmy Uniglass Polska Sp. z o.o.

Numer umowy: POPW.01.04.00-20-0032/17 Tytuł projektu: „Wzornictwo jako podstawa rozwoju firmy Uniglass Polska Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania...