Zapytanie ofertowe – 42000000-6 Maszyny przemysłowe

Zapytanie ofertowe – 42000000-6 Maszyny przemysłowe

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia dla każdej z części obejmuje: – dostawę w formule ex-works (koszt transportu pokrywa Zamawiający) – montaż – uruchomienie – szkolenie personelu zamawiającego. Część I – Linia do...
Zapytanie ofertowe – 42000000-6 Maszyny przemysłowe

Zapytanie ofertowe – 42000000-6 Maszyny przemysłowe

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia dla każdej z części obejmuje:- dostawę w formule ex-works (koszty transportu pokrywane przez Zamawiającego)- montaż- uruchomienie- szkolenie personelu zamawiającego. Część I – Linia do produkcji szyb...
Zapytanie ofertowe – USŁUGI DORADCZE W OBSZARZE MAPOWANIA PROCESÓW

Zapytanie ofertowe – USŁUGI DORADCZE W OBSZARZE MAPOWANIA PROCESÓW

W związku z realizowanym przez firmę projektem pt: „Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Uniglass Polska Sp. z o.o.” w ramach Działania 1.4 Wzór na Konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...
Zapytanie ofertowe – USŁUGI DORADCZE W OBSZARZE MAPOWANIA PROCESÓW

Zapytanie ofertowe – USŁUGI DORADCZE W OBSZARZE MARKETINGU

W związku z realizowanym przez firmę projektem pt: „Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Uniglass Polska Sp. z o.o.” w ramach Działania 1.4 Wzór na Konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...
Zapytanie ofertowe – USŁUGI DORADCZE W OBSZARZE MAPOWANIA PROCESÓW

Zapytanie ofertowe – LINIA DO MALOWANIA SZKŁA

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:42641400-5 Obrabiarki do obróbki szkłaPRZEDMIOT zamówienia stanowi LINIA DO MALOWANIA SZKŁA i obejmuje:- dostawę- montaż- uruchomienie- szkolenie personelu zamawiającego.Opis przedmiotu zamówienia:- maksymalny rozmiar obrabianego...
Zapytanie ofertowe – USŁUGI DORADCZE W OBSZARZE MAPOWANIA PROCESÓW

Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Uniglass Polska Sp. z o.o.

Numer umowy: POPW.01.04.00-20-0016/18-00Tytuł projektu: „Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Uniglass Polska Sp. z o.o.”realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska WschodniaDziałania 1.4 Wzór na...
Zapytanie ofertowe – 42000000-6 Maszyny przemysłowe

Zapytanie ofertowe – Linia do produkcji ramki dystansowej:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAPrzedmiot zamówienia obejmuje:- dostawę- montaż- uruchomienie- szkolenie personelu zamawiającego.Opis przedmiotu zamówienia:I. Linia do produkcji ramki dystansowej:A) URZĄDZENIE DO PODAWANIA SUROWCA- obsługa surowca w postaci...