Zapytanie ofertowe Nr 4/2016 w sprawie zamówienia na dostawę dla UniGlass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży ul. Mała Kraska 11A SYSTEM OCZYSZCZANIA WODY w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wytwarzania szyb zespolonych o wzmocnionej wytrzymałości termicznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: Oś priorytetowa     3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie                3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac [...]

Copyright © uniglasspolska.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.