Zapytanie ofertowe Nr 5/2017 w sprawie zamówienia na dostawę dla UniGlass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży ul. Mała Kraska 11A SYSTEM DO DEMINERALIZACJI WODY w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wytwarzania szyb zespolonych o wzmocnionej wytrzymałości termicznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: Oś priorytetowa   3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie              3.2 Wsparcie wdrożeń wyników [...]

UniGlass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży informuje, iż postępowanie ofertowe opublikowane w dn. 14.04.2017r. dotyczące wyłonienia dostawcy Systemu oczyszczania wody na potrzeby projektu „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wytwarzania szyb zespolonych o wzmocnionej wytrzymałości termicznej” realizowanego w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, zostało zakończone w dn. 16.05.2017r. W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego wybrana została [...]

Zapytanie ofertowe Nr 4/2016 w sprawie zamówienia na dostawę dla UniGlass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży ul. Mała Kraska 11A SYSTEM OCZYSZCZANIA WODY w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wytwarzania szyb zespolonych o wzmocnionej wytrzymałości termicznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: Oś priorytetowa     3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie                3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac [...]

Copyright © uniglasspolska.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.